• Máte dotaz?
  • skoleni@konero.cz

MS Excel - výpočty a analýza dat

Pro firmy nebo organizace (uzavřená skupina) můžeme tyto kurzy zajistit za speciální cenu. Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Základy a pomůcky pro práci

Způsoby zobrazení listů, výběry, práce s listy, sloupci a řádky (přizpůsobení, stejná velikost, skrývání atd.). Zamykání listu, sešitu a oblastí. Exporty a tisk. Excel jako kalkulačka. Tvorba a úprava tabulek. Tvorba grafů.

Výpočty – vzorce a základní funkce

Základní funkce (součet, počet, průměr). Relativní, absolutní a smíšené odkazy a jejich praktické využití. Tvorba vzorců pro číselné hodnoty i texty, jejich kontrola. Protahování a kopírování výpočtů.

Pokročilé funkce a techniky

Přehled využitelných funkcí, funkce logické, textové, statistické, matematické, vyhledávací. Kontrola funkcí a jejich úprava. Formáty a problémy. Vnořování funkcí. Ošetření chyb. Kontrolní funkce.

TŘÍDĚNÍ, FILTRY, podmíněný formát

Pomůcky pro práci se seznamy. Třídění podle jedné a více úrovní. Automatický filtr a rozšířený filtr v praxi. Podmíněné formátování buněk, oblastí a řádků a pomocí vzorce. Více podmínek, jejich pořadí a úprava.

kontingenční tabulky a grafy

Podmínky pro jejich vytvoření a využití. Rozvržení a úprava vzhledu. Souhrny, seskupování, způsoby zobrazení hodnot. Aktualizace a změna zdroje dat. Třídění a filtrování. Kontingenční grafy. Výpočty.

Nový
Makra, VBA a formuláře

Konfigurace a prostředí VBA. Zabezpečení a umístění maker. Využití záznamníku maker, jejich spouštění a formuláře. Tvorba a úprava jednoduchých maker. Dialogová a vstupní okna, jednoduché kontroly. Základní prvky jazyka VBA.

Nový
Analýza dat a externí data

Analytické metody. Zadávání dat a jejich ověření. Duplicitní data, texty do sloupců. Inverzní funkce. Externí datové zdroje a databáze. Import dat a databázové funkce. Manažérská analýza dat.

Nový
PowerPivot

Využití PowerPivotu, Instalace a konfigurace, rozdíly mezi verzemi. Datový model, datové typy, vytváření relací a hierarchií. Míry - implicitní, explicitní (počítané sloupce a míry), KPI (klíčový ukazatel výkonu). Jazyk DAX, vzorce a výpočty. Práce s čísly, texty a datumy.

Nový
PowerView

Instalace a konfigurace, ovládání a popis prostředí PowerView. Vytváření vizualizací - tabulky, matice, karty, grafy, mapy. Filtrování a třídění dat - filtry, průřezy, křížové filtrování, dlaždice, přehrávání. Grafické prvky v sestavě PowerView.