• Máte dotaz?
  • skoleni@konero.cz

Videokurzy, e-learning

Zdarma zde nabízíme ukázky našich videokurzů

Náš malý e-learning

Zdarma zde nabízíme ke shlédnutí ukázky několika našich vidoukurzů z oblasti MS Office. Další videoukázky můžete shlédnout také na stránkách jednotlivých kurzů. Postupně chceme dát k dispozici větší množství našich videokurzů.

MS Excel X01: Základy a pomůcky při práci

Vzhled Excelu, výběry, klávesové zkratky v Excelu, různé způsoby zobrazení tabulek, práce s listy, práce s řádky a sloupci (stejná šířka, přizpůsobení, skrývání atd.),...

MS Excel X02: Výpočty – vzorce a základní funkce

Kopírování a protahování buněk, součty, počty a průměry v souvislé oblasti, kopírování a protahování základních funkcí, zápisy vzorce s matematickými operacemi a jeho editace,...

MS Excel X03: Pokročilé funkce a techniky

Relativní a absolutní odkazy, možnosti výběru hodnot, pojmenované oblasti, kontroly a zabezpečení funkcí, možnosti výběru hodnot, problémy s formáty, převody, textové funkce,...

MS Excel X04: Třídění, filtry, podmíněný formát

Pomůcky pro práci se seznamy. Třídění podle jedné a více úrovní. Automatický filtr a rozšířený filtr v praxi. Podmíněné formátování buněk, oblastí a řádků a pomocí vzorce. Více podmínek, jejich pořadí a úprava,...

MS Excel X05: Kontingenční tabulky a grafy

Podmínky pro jejich vytvoření a využití. Rozvržení a úprava vzhledu. Souhrny, seskupování, způsoby zobrazení hodnot. Aktualizace a změna zdroje dat. Třídění a filtrování. Kontingenční grafy. Výpočty,...

MS Word W01: Korespondence a úprava textu

Možnosti úpravy textu. Práce se skrytými znaky, klávesové zkratky, symboly. Pravítko, odsazení, zarážky a jejich využití. Odrážky, číslování, seznamy. Tabulátory a nastavení vodících znaků. Odstavce, tok textu,...

MS Word W02: Delší dokumenty - oddíly a styly

Práce s oddíly, záhlaví a zápatí, využití více oddílů. Využití hotových stylů, úprava stylů, osnova dokumentu. Úvodní stránka, odlišné číslování stran. Různé záhlaví a zápatí. Tvorba obsahu, jeho úprava, poznámky pod čarou,...