• Máte dotaz?
  • skoleni@konero.cz

MS Office - další programy

Pro firmy nebo organizace (uzavřená skupina) můžeme tyto kurzy zajistit za speciální cenu. Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

MS OUTLOOK: e-mail a plánování času

Práce s e-maily a přílohami, upozornění, podepisování a šifrování. Nevyžádaná pošta, automatické rozdělování zpráv, pravidla. Adresář a kontakty. Zobrazení kalendářů, události a jejich plánování. Události a schůzky. Sdílení kalendářů. Plánování úkolů, připomínání úkolů, propojení úkolů a kontaktů. Práce s deníkem a časová osa.

MS ACCESS: TVORBA A ÚPRAVA DATABÁZE, RELACE

Možnosti databází v MS Access, popis jednotlivých prvků. Tvorba databáze podle předloh a vlastní databáze bez předloh. Tvorba tabulek, způsoby zobrazení. Datové typy, hodnoty NULL, prázdné hodnoty, formáty a vstupní masky. Tvorba relací, typ spojení, zobrazení a úprava relací.

MS ACCESS: DOTAZY, FORMULÁŘE, SESTAVY

Tvorba a využití dotazů, výrazy v dotazu. Parametrické, křížové a akční dotazy. Formuláře a sestavy - zobrazení, vytvoření, ovládací prvky a části. Datové typy, hodnoty NULL, prázdné hodnoty, formáty a vstupní masky. Vlastní a cizí klíče. Tvorba relací, typ spojení, zobrazení a úprava relací. Využití relací. Kompletní tvorba aplikace v MS Access.

Nový
MS OFFICE: PŘECHOD NA NOVOU VERZI PRODUKTU

Přechod na verzi 2010, 2013, 2016. Popis změn proti předchozím verzím a jejich praktické využití. Formáty souborů, převody, problémy a řešení. Režim kompatibility. Konkrétní aplikace na jednotlivé produkty MS Office.