• Máte dotaz?
  • skoleni@konero.cz

Ukázky manuálů ke stažení a výukové videokurzy

Vzdělávací středisko Konero, s.r.o.

Nabízíme manuály k našim IT kurzům

Každý návštěvník našich stránek si může stáhnout vybrané ukázky manuálů k našim IT kurzům. Celé a kompletní příručky jsou potom k dispozici účastníkům našich kurzů. Objednejte si náš kurz!

Náš e-learning

Zdarma zde nabízíme ke shlédnutí na YouTube ukázky několika našich videokurzů z oblasti MS Office. Další videoukázky můžete shlédnout také na stránkách jednotlivých kurzů.

Upozorňujeme, že všechny naše kurzy jsou už také on-line. K těmto kurzům přidáváme také odkazy na naše další výuková videa.

MS Excel: sloupce, řádky, listy

Různé způsoby zobrazení tabulek, práce s listy, práce s řádky a sloupci (stejná šířka, přizpůsobení, skrývání atd.), kopie a přesun listu

MS Excel: Základy výpočtů

Kopírování a protahování buněk, součty, počty a průměry v souvislé oblasti, kopírování a protahování základních funkcí, zápisy vzorce s matematickými operacemi a jeho editace,...

MS Excel: Logické funkce

Přehled logických funkcí, funkce KDYŽ, zápis podmínek, spojení podmínek - funkce A, NEBO, nahrazení spojení podmínek pomocí filtrů

MS Excel X05: Kontingenční tabulky a grafy

Podmínky pro jejich vytvoření a využití. Rozvržení a úprava vzhledu. Souhrny, seskupování, způsoby zobrazení hodnot. Aktualizace a změna zdroje dat. Třídění a filtrování. Kontingenční grafy. Výpočty,...

MS Word W01: Korespondence a úprava textu

Možnosti úpravy textu. Práce se skrytými znaky, klávesové zkratky, symboly. Pravítko, odsazení, zarážky a jejich využití. Odrážky, číslování, seznamy. Tabulátory a nastavení vodících znaků. Odstavce, tok textu,...

MS Word W02: Delší dokumenty - oddíly a styly

Práce s oddíly, záhlaví a zápatí, využití více oddílů. Využití hotových stylů, úprava stylů, osnova dokumentu. Úvodní stránka, odlišné číslování stran. Různé záhlaví a zápatí. Tvorba obsahu, jeho úprava, poznámky pod čarou,...