• Máte dotaz?
  • skoleni@konero.cz

MS Excel: Makra a programování ve VBA

Osnova kurzu

1. Možnosti formulářů v MS Excel
Vytváření a využití formulářových prvků
2. Makra a zabezpečení
Využití maker, výhody a nevýhody, možnosti spouštění maker
3. Vytvoření jednoduchého makra záznamníkem maker a spuštění
4. Úprava makra a prostředí editoru VBA
5. Programátorská pravidla pro makra a VBA
Konstanty, Proměnné, Datové typy, Pole, Operátory – výpočty a kontroly, Podmínky If, Then, ElseIf, Else, Cykly, posloupnosti a opakování, Více možností – Select Case, Výstup – MsgBox, Vstup – InputBox, MsgBox - okna s tlačítky, Konstanty pro určení reakce uživatele, Monitorování reakce uživatele – stisk kláves
6. Práce s buňkami, listy a soubory
7.Komplexní příklady na praktické použití

Pro koho je kurz určen

Technik, odborný pracovník, programátor

Požadavky na účastníky

Velmi dobrá znalost MS Excel, základy programování

Hlavní lektor - Milan Myšák

RNDr. Milan Myšák je vedoucím vzdělávacího střediska Konero a zároveň to je také hlavní školitel IT kurzů. Je absolventem Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a školící činností se zabývá již od roku 1998. Za svou profesní kariéru prošel různými oblastmi IT světa - od programátora, technika, systémového a databázového administrátora až po správce IT a odborného lektora. Přibližně od roku 2012 se specializuje na odborné kurzy MS Office. Je také autorem knihy „MS Excel - kontingenční tabulky a grafy“. Tato kniha vyšla v roce 2013 v nakladatelství Computer Press.