• Máte dotaz?
  • skoleni@konero.cz

MS Word: Přehled

Osnova kurzu

1. Zásady práce s textem
Automatické opravy a nastavení normálního stylu, Kontrola pravopisu, možnosti, Formáty souborů a jejich použití, konverze, Zásady správné tvorby dokumentu, Pravidla obchodní korespondence
2. Základní a pokročilé formátování textu
Výběry ve Wordu, Základní formátování (typy a řezy písma, indexy, barvy,…), Zobrazení netisknutelných znaků, Pokročilé formátování (kopírování formátu, velká/malá, vymazání formátu, textové efekty), Pravítko a jeho využití, Formáty odstavce (odsazení, zarovnání, mezery před a za), Konce odstavců a stránek, Vkládání symbolů, Pevné mezery, Použití klávesových zkratek
3. Práce se soubory
Uložení, otevření a převod dokumentu, Export dokumentu, Zabezpečení dokumentu, Využití hotových dokumentů a šablony
4. Tisk
Způsoby zobrazení dokumentu, Vzhled stránky, Náhled, Možnosti tisku
5. Seznamy
Odrážky, číslování, víceúrovňové seznamy, Úpravy seznamů (změny úrovně, kopie seznamy, změna začátku číslování,…), Zarážky (levá, pravá, středová), Tabulátory, Vodící znaky a jejich využití se zarážkami
6. Záhlaví a zápatí
Využití, Vytvoření a úprava, číslování stran
7. Textové tabulky
Vytvoření pravidelné tabulky, Editace a zarovnání obsahu, Formátování tabulky a obsahu, Ohraničení a styly tabulky

Pro koho je kurz určen

Běžný uživatel MS Word

Požadavky na účastníky

Základy MS Word

Hlavní lektor - Milan Myšák

RNDr. Milan Myšák je vedoucím vzdělávacího střediska Konero a zároveň to je také hlavní školitel IT kurzů. Je absolventem Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a školící činností se zabývá již od roku 1998. Za svou profesní kariéru prošel různými oblastmi IT světa - od programátora, technika, systémového a databázového administrátora až po správce IT a odborného lektora. Přibližně od roku 2012 se specializuje na odborné kurzy MS Office. Je také autorem knihy „MS Excel - kontingenční tabulky a grafy“. Tato kniha vyšla v roce 2013 v nakladatelství Computer Press.